Инфографика

Статусты анықтау

Денсаулық сақтауды цифрландыру

"Денсаулық туралы" Кодексінің жобасын талқылау

  • Арнайы нұсқа
  • Мобильді нұсқа


Лауазымы Наименование должности  ТАӘ / ФИО Байланыс телефондары / контактные телефоны № кабинета Электрондық поштасының мекенжайы / адрес электронной почты
Басшылық Руководство
Министр Министр Биртанов Елжан Амантаевич   1130 e.birtanov@mz.gov.kz
Жауапты хатшы Ответственный секретарь Жакселекова Ботагоз Шаймардановна   1032 b.zhakselekova@mz.gov.kz
Вице-министр Вице-министр Актаева Лязат Мейрашевна   1034 l. aktayeva@mz.gov.kz
Вице-министр Вице-министр Абишев Олжас Амангельдиевич   1128 o.abishev@mz.gov.kz
Вице-министр Вице-министр Надыров Камалжан Талгатович   1142 k.nadyrov@mz.gov.kz
Министрдің кеңесшісі советник Министра Мусрепова Анара Амангельдиновна 74-91-67 1130 a.musrepova@mz.gov.kz
Министрдің кеңесшісі советник Министра  Дюсетаев Дидар Бейбитович 74-29-74 1130 d.dyusetaev@mz.gov.kz
Министрдің көмекшісі помощник Министра Шакиров Чингиз Эртасович 74-30-73 1008 ch.shakirov@mz.gov.kz
Министрдің көмекшісі помощник Министра Шаяхметов Ерасыл Ганиевич 74-28-22 1008  

e.shayakhmetov@mz.gov.kz
Министрдің қабылдау бөлімі Приемная Министра Биртанова Е.А. Ебрашова Корлан Бауыржановна 74-28-19 1130 k.ebrashova@mz.gov.kz 
Жауапты хатшының көмекшісі помощник Ответственного секретаря Бектубаева Сабина Максутовна 74-30-95 1032 s.bektubaeva@mz.gov.kz
Жауапты хатшының қабылдау бөлімі Приемная ответственного секретаря  Исаева Жанна Ошакбаевна  74-28-73 1032 zh.isaeva@mz.gov.kz 
О.А. Абишевтің көмекшісі Помощник вице-министра Абишева О.А. Орешкин Георгий Николаевич 74-36-34 1142 g.oreshkin@mz.gov.kz
Вице-министрдің қабылдау бөлімі Приемная вице-министра Абишева О.А. Пиримжанова Жансая Бериковна 74-36-35 1128 zh.pirimzhanova@mz.gov.kz
Вице-министрдің көмекшісі Помощник вице-министра Актаевой Л.М. Курмашева Айгерим Асылбековна 74-30-48 1034 a.mukasheva@mz.gov.kz
Вице-министрдің қабылдау бөлімі Приемная вице-министра Актаевой Л.М. Жамбылова Айымгүл Жанболатқызы  74-28-74 1034  
Вице-министрдің қабылдау бөлімі Приемная вице-министра Надырова К.Т. Мухамбетова Алия Квайдуллиевна 74-29-56 1142  
Әдеп жөніндегі уәкіл Уполномоченный по этике Бисмильдин Файзула Букеевич 74-28-02 1218 f.bismildin@mz.gov.kz 
Статистик Статистик Бекжанова Айша Каирбековна 74-28-02 1220 a.bekzhanova@mz.gov.kz 
Мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасы  Управление защиты государственных секретов
Басқарма басшысы Руководитель управления Кадырова Шолпан Кадыровна 74-31-72 1103 sh.kadyrova@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Укубасова Салима Сагандыковна 74-37-44 1103 s.ukubasova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы  Главный эксперт Егизбаева Майкул Боранбаевна 74-37-44 1102 m.egizbaeva@mz.gov.kz
Жұмылдыру жұмысы және азаматтық қорғаныс басқармасы Управление мобилизационной работы и гражданской защиты 
Басқарма басшысы Руководитель управления Жабагибаев Арман Серикович 74-39-03 1102 ar.zhabagibaev@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Когашов Даулетбек Акбарович 74-39-03 1102 d.kogashov@mz.gov.kz 
Жеке қауіпсіздік департаменті  Департамент собственной безопасности (ДСБ)
Ақпараттық қауіпсіздік басқармасы Управление информационной безопасности
Басқарма басшысы Руководитель управления Бадылбаев Бауыржан Болатович 74-37-97 750 b.badylbaev@mz.gov.kz
Жұртшылықпен байланыс департаменті   Департамент по связям с общественностью (ДСО)
Департамент директоры  Директор департамента Бакиров Ильяс Келесович 74-28-79 1106 i.bakirov@mz.gov.kz 
директордың орынбасары Заместитель директора Бисарина  Гаухар Манатовна                                           74-31-37 1135 g.bisarina@mz.gov.kz 
директордың орынбасары Заместитель директора Ташенева Шынар Рашитовна 74-37-10 1213 sh.tasheneva@mz.gov.kz 
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Ахметова Назиля Назимовна 74-36-50 1007 k.akhmetova@mz.gov.kz 
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Нурмуратова Аягоз 74-32-43 1006 a.nurmuratova@mz.gov.kz
Статистик Статистик Едресова Гульнар Каиркеновна 74-37-27 1006 g.edresova@mz.gov.kz 
Архивариус Архивариус Мустапаева Акмарал Кайратовна 74-37-27 1006 a.mustapaeva@mz.gov.kz
Қоғамдық қабылдау бөлмесінің меңгерушісі Заведующая общественной приемной Тельбаева Макпал Асановна 74-39-80   m.telbaeva@mz.gov.kz
Мемлекеттік тілді дамыту басқармасы  Управление развития государственного языка
Басқарма басшысы Руководитель управления Шакирова Сауле Бахтияровна 74-31-27 1028 s.shakirova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Алдангорова Айжан Ануарбековна 74-31-27 1028 a.aldangorova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Абдикеева Жупар Сагатовна 74-31-13 1028 zh.abdikeeva@mz.gov.kz
Сарапшы Эксперт Жантлеуова Ардак Кенжебековна 74-31-27 1028 a.zhantleuova@mz.gov.kz
Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау басқармасы  Управление документационного обеспечения и контроля
Басқарма басшысы Руководитель управления Ержуманова Зауреш Жанатовна  74-31-71 1006 z.erzhumanova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Исабаева Гульжами Нурмановна 74-36-95 1007 g.isabaeva@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Кызылова Зинаида Ивановна 74-36-95 1007 z.kyzylova@mz.gov.kz 
Статистик Статистик Еримбетова Гульнар Ахантаевна  74-36-95 1007  
Бұқаралық ақпарат құралдармен өзара іс-қимыл басқармасы Управление взаимодействия со средствами массовой информации
Бас сарапшы Главный эксперт Дюйманова Айым Бейбитовна 74-32-79 1135 a.dyuimanova@mz.gov.kz
Өтініштермен жұмысты ұйымдастыру басқармасы Управление по организации работы с обращениями
Бас сарапшы Главный эксперт Темиргалиева Гульжан Озбековна 74-32-40 1006 g.temirgalieva@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Абжамиева Шарбану Бекбулатовна 74-32-41 1135 sh.abzhamiyeva@mz.gov.kz
Ішкі аудит департаменті  Департамент внутреннего аудита (ДВА)
Департамент директоры Директор департамента Иманбердиев Нуржан Догдыркулович 74-16-46 510 n.imanberdiev@mz.gov.kz
Директордың орынбасары Заместитель директора Мелдебеков Руслан Каскирбекович 74-25-01 565 r.meldebekov@mz.gov.kz
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Миржикова Назира Нурмуханбетовна 74-19-36 565 a.smail@mz.gov.kz 
Ішкі аудит, мониторинг және қаржылық бақылау басқармасы  Управление внутреннего аудита, мониторинга и финансового контроля
Басқарма басшысы Руководитель управления Махметов Джамбул Матиевич 74-23-64 544 zh.makhmetov@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Зейнуллин Данияр Муратбекович 74-19-36 544 d.zeinullin@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Каспанова Жанна Амангельдиновна  74-19-36 544 zh.kaspanova@mz.gov.kz 
Ішкі аудит және ішкі бақылау жүйесін бағалау басқармасы Управление внутреннего аудита и оценки системы внутреннего контроля
Басқарма басшысы Руководитель управления Загипаров Берик Серикович 74-16-92 565 b.zagiparov@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Ким Наталья Афанасьевна 74-16-92 565 n.kim@mz.gov.kz 
Стратегия және халықаралық ынтымақтастық департаменті Департамент стратегии и международного сотрудничества (ДСМС)
Департамент директоры и.о. директора департамента Айыпханова Айнур Токсановна 74-30-61 1203 a.aiyp@mz.gov.kz
Директордың орынбасары Заместитель директора Оразымбетова Айгуль Жадырасыновна  74-39-23 1206 a.orazymbetova@mz.gov.kz 
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Абзалбекова Назира Тилеуовна 74-34-14 1212 na.abzalbekova@mz.gov.kz
Стратегиялық жоспарлау және талдау басқармасы Управление стратегического планирования и анализа
Бас сарапшы Главный эксперт Нуралиева Улмира Ауезхановна 74-35-18 1204 u.nuraliyeva@mz.gov.kz 
Сарапшы Эксперт Базарбекова Шолпан Калимбековна  74-35-44 1204 sh.bazarbekova@mz.gov.kz
Мониторинг және өңірлік даму басқармасы Управление мониторинга и регионального развития
Басқарма басшысы Руководитель управления Дәуренбеков Айдын Серікұлы  74-34-98 1212 a.daurenbekov@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Дарбаев Арман Мухаммеджанович 74-32-10 1212 a.darbaev@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Көпеев Сәбит Қанатұлы 74-32-10 1212 s.kopeev@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Мухамеджанова Динара Тасбулатовна 74-34-79 1212 d.mukhamedzhanova@mz.gov.kz
 Халықаралық ынтымақтастық басқармасы  Управление международного сотрудничества
Басқарма басшысы Руководитель управления Азимханова Айғаным Қайратқызы 74-35-53 1207 a.azimkhanova@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Байсалыкова Айгуль Жаксылыковна 74-35-53 1207 a.baisalykova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Балыкбаева Карина Асылбековна 74-36-30 1207 k.balykbaeva@mz.gov.kz
 Еуразиялық интеграция мәселелері басқармасы  Управление по вопросам евразийской интеграции
Басқарма басшысы Руководитель управления Смагулова Ботагоз Балтаевна   74-32-78 1207 b.smagulova@mz.gov.kz 
Сарапшы Эксперт Дамирова Перизат Дамирқызы 74-32-78 1207 p.damirova@mz.gov.kz 
Жобалық менеджмент басқармасы Управление проектного менеджмента
Басқарма басшысы Руководитель управления Искакова Гаухар Кабегеновна  74-34-81 1212 g.iskakova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Ыскакова Айгул Кайруллиновна 74-34-14 1212 a.yskakova@mz.gov.kz 
Сарапшы Эксперт Супугалиев Раниль Кенжегерейулы 74-34-14 1212 r.supugaliev@mz.gov.kz
Сарапшы Эксперт Бейсова Анар Мухамедкаримовна 74-34-14 1212 a,beisova@mz,gov,kz
Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті  Департамент организации медицинской помощи (ДОМП)
Директор Директор департамента Ембергенова Магрипа Хамитовна  74-28-48 1118 m.embergenova@mz.gov.kz
Директордың орынбасары Заместитель директора Жангарашева Гульнара Касеновна 74-28-23 1110 g.zhangarasheva@mz.gov.kz 
Директордың орынбасары Заместитель директора Джусипов Бауыржан Алишерович 74-29-38 1110 b.dzhusipov@mz.gov.kz
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Мустафинова Гульвира Умбетовна 74-29-18 1118 gu.mustafinova@mz.gov.kz
 Амбулаториялық-емханалық және жедел медициналық көмек басқармасы  Управление амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи
басқарма басшысы Руководитель управления Абдалиев Кайсар Кайратович 74-31-85 1108 k.abdaliev@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Базарғалиева Тоқжан Жеңісбекқызы 74-37-51 1114 t.bazargalieva@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Жумагалиева Алия Тлегеновна 74-37-51 1114 a.zhumagalieva@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Салыкбаева Салтанат Тогайбековна 74-37-51 1114 s.salykbaeva@mz.gov.kz
Сарапшы Эксперт Үрістенов Мейіржан Әбдіханұлы 74-31-98 1114 m.uristenov@mz.gov.kz
  Стационарлық және стационарды алмастыратын көмек басқармасы  Управление стационарной и стационарозамещающей помощи
Басқарма басшысы Руководитель управления Касымова Алима Маратовна 74-34-25 1108 a.kasymova@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Касымова Шынар Маратовна 74-31-85 1108 sh.kasymova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Божбанбаева Баян Маратқызы 74-34-25 1108 b.bozhbanbaeva@mz.gov.kz
Сарапшы Эксперт Беккожанова Шынар Тлектесовна 74-34-25 1108 sh.bekkozhanova@mz.gov.kz 
Ана мен бала денсаулығын сақтау басқармасы  Управление охраны здоровья матери и ребенка 
басқарма басшысы руководитель управления Биржанова Куляим Жаксылыковна  74-32-34 1112 k.birzhanova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Тажибаева Гулзира Налибаевна 74-37-04 1112 g.tazhibaeva@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Алиева Жанар Капешовна 74-37-04 1112 zh.alieva@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Каканова Гульжан Куатбеккызы 74-37-04 1112 g.kakanova@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Кобикова Алия Дюсембаевна 74-37-04 1112 a.kobikova@mz.gov.kz
Медициналық-әлеуметтік көмек департаменті  Департамент медико-социальной помощи (ДМСП)
Директордың міндетін атқарушы и.о. директора Бидатова Гульзия Каирбаевна 74-92-04 1130 g.bidatova@mz.gov.kz
Әлеуметтік мәні бар аурулар кезіндегі медициналық көмек басқармасы  Управление медицинской помощи при социально значимых заболеваниях 
Басқарма басшысы Руководитель управления Абдрахманова Кульзира Жаксылыковна 74-31-96 1111 k.abdrakhmanova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Изатулина Лайла Шарафедденовна 74-39-62 1111 l.izatulina@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Полатбекова Асель Конратовна 74-35-19 1111 a.polatbekova@mz.gov.kz
бас сарапшы Главный эксперт Аубакирова Макпал Ескеновна 74-39-62 1111 m.aubakirova@mz.gov.kz
  Управление медицинской реабилитации
Басқарма басшысы Руководитель управления Абдульманова Гульнара Зиятаевна 74-34-25 1119 g.abdulmanova@mz.gov.kz 
Сарапшы Эксперт Избасаров Ернар Ганиулы 74-31-16 1119 e.isbasarov@mz.gov.kz
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру департаменті  Департамент координации обязательного социального медицинского страхования (ДКОСМС)
Департамент директоры Директор департамента Умертаев Азамат Казиевич 74-28-24 1045 a.umertaev@mz.gov.kz 
Директордың орынбасары Заместитель директора  Муханова Гульнара Жанетовна 74-31-01 1046 g.mukhanova@mz.gov.kz 
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Бердибекова Гулнур Бердибековна 74-30-28 1050 g.berdibekova@mz.gov.kz
 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізуді үйлестіру басқармасы  Управление координации  внедрения  обязательного социального медицинского страхования
Бас сарапшы руководитель управления Мауенова Дана Каировна 74-31-80 1050 d.mauenova@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Касенов Адилет Ибрагимович  74-33-72 1050 a.kasenov@mz.gov.kz 
сарапшы Эксперт Абдирахманов Азирбай Абдирахманович 74-33-72 1050  
Тарифтерді белгілеуді жетілдіру басқармасы  Управление совершенствования тарифообразования
Басқарма басшысы Руководитель управления Гадзенко Наталья Ивановна 74-36-47 1050 n.gadzenko@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Бримжанова Самал Маратовна  74-36-47 1050 s.brimzhanova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Макежанов Руслан Мейрамович 74-36-47 1050 r.makezhanov@mz.gov.kz 
 Медициналық қызметтердің көлемін болжамдау және жоспарлау басқармасы   Управление прогнозирования и планирования объемов медицинских услуг  
Бас сарапшы руководитель управления Нугманова Асел Жалгасовна     74-34-49 1050 a.nugmanova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Байжанова Гульден Жумабаевна 74-33-72 1050 g.baizhanova@mz.gov.kz 
Сарапшы Главный эксперт Жахин Ануар Калкенович 74-33-72 1050 a.zhakhin@mz.gov.kz 
Медициналық қызметтердің тиімділігін мониторингілеу және бағалау басқармасы Управление мониторинга и оценки эффективности затрат на медицинские услуги
Басқарма басшысы Руководитель управления Максутова Гульнара Естаевна 74-32-29 1050 g.maxutova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Жұмағұлова Нұргайша Бахытқызы 74-32-29 1050 n.zhumagulova@mz.gov.kz
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету және стандарттау департаменті  Департамент лекарственного обеспечения и стандартизации (ДЛОС)
Департамент директоры Директор департамента Серикбаев Муратали Базарбаевич 74-28-89 1052 m.serikbaev@mz.gov.kz
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Туранова Сания  Ерденкызы 74-33-83 1054 s.turanova@mz.gov.kz
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету басқармасы Управление лекарственного обеспечения 
Басқарма басшысы  Руководитель управления Досходжаева Дидар Богенбаевна  74-31-33 1048 d.doskhodzhaeva@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Койбагарова Мадина Мейрамбековна 74-31-33 1048  
Бас сарапшы Главный эксперт Абзалиев Рауан Қайратпекұлы 74-31-21 1048 a.abzaliev@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Алдажарова Жанна Козтаевна 74-39-41 1048 zh.aldazharova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Зиябекова Сауле Мусабаевна  74-31-21 1048 s.ziyabekova@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Шукенова Гульнара Нургожиновна  74-31-21 1048 g.shukenova@mz.gov.kz 
Медициналық қызметтерді стандарттау басқармасы Управление стандартизации медицинских услуг 
Басқарма басшысы Руководитель управления Телешева Айгуль Нигметуллаевна   74-35-02 1054 a.telesheva@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Газезова  Гульнар Казиулленовна 74-36-31 1054 gu.gazizova@mz.gov.kz
Қоғамдық денсаулық сақтау саясаты департаменті  Департамент политики общественного здравоохранения (ДПОЗ)
Департамент директоры Директор департамента Есмагамбетова Айжан Серикбаевна 74-28-33 1107 yesmagambetovaa@mz.gov.kz 
Директордың орынбасары Заместитель директора Ахметова Зауре Далеловна  74-39-67 1140 z.akhmetova@mz.gov.kz
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Доскалиева Айжан Лукпанкызы 74-31-70 1140 ai.doskalieva@mz.gov.kz
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Управление охраны общественного здоровья
Басқарма басшысы Руководитель управления Куспекова Гульнара Ержановна 74-34-09 1140 g.kuspekova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Милибаева Рабига Тулеуовна 74-34-09 1140 r.milibaeva@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Садубаева Айгерм Набиевна 74-34-90 1140 a.sadubaeva@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Кошкарбаева Алия Сарсенбаевна 74-34-90 1140 a.koshkarbaeva@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Турсунбекова Салтанат Нургабыловна  74-34-90 1140 s.tursunbekova@mz.gov.kz 
Статистикалық есеп және талдау басқармасы Управление статистического учета и  анализа
Басқарма басшысы Руководитель управления Кайдар Эльмира Кайдаровна 74-31-69 1114 e.kaidar@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Жаксалыкова Гульнара Батырхановна 74-31-69 1114 g.zhaksalykova@mz.gov.kz 
Сарапшы Эксперт Кенесова Альбина Амержановна 74-31-70 1114 a.kenesova@mz.gov.kz
Аурулардың профилактикасы басқармасы Управление профилактики заболеваний
Басқарма басшысы Руководитель управления Садуова Жанар Жумажановна 74-31-69 1140 zh.saduova@mz.gov.kz 
Инвестициялық саясат департаменті  Департамент инвестиционной политики (ДИП)
Департамент директоры Директор департамента Кинаятов Аслан Кинаятович 74-28-21 1123 a.kinayatov@mz.gov.kz 
Директордың орынбасары Заместитель директора Узалин Ернур Ныгметуллаевич 74-33-86 1119 e.uzalin@mz.gov.kz
Директордың орынбасары Заместитель директора Танакулов Иса Турлыбекович 74-32-12 1124 i.tanakulov@mz.gov.kz 
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Бекишева Айман Каратаевна 74-36-62 1124 a.bekisheva@mz.gov.kz
 Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту басқармасы  Управление развития государственного и частного партнерства
Басқарма басшысы Руководитель управления Берік Руслан Берікұлы 74-35-04 1122 r.berik@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Ахметова Гульдана Сарсеновна 74-35-04 1122 g.ahmetova@mz.gov.kz 
Сарапшы Эксперт Советханов Батырхан Тлеуханұлы 74-35-03 1122 b.sovetkhanov@mz.gov.kz
Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту басқармасы  Управление развития инфраструктуры здравоохранения 
Бас сарапшы Главный эксперт Жилкайдарова Меруерт Жусыпбековна 74-36-62 1124 m.zhilkaidarova@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Аликулова Гульмира Кадырхановна 74-36-62 1124 g.alikulova@mz.gov.kz 
Медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету басқармасы Управление обеспечения медицинскими изделиями
Басқарма басшысы  Руководитель управления Адылканов Руслан Амангельдыевич  74-34-63 1120 r.adylkanov@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Алибаева Гульжан Аккаировна  74-32-26 1120 g.alibaeva@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Сейсембай Жайнар 74-34-63 1120 zh.seisembai@mz.gov.kz 
Денсаулық сақтауды  цифрландыру департаменті  Департамент цифровизации здравоохранения (ДЦЗ)
Департамент директоры Директор департамента Есенбаев Бейбут Салымович 74-34-10 754 b.esenbaev@mz.gov.kz 
Директордың орынбасары Заместитель директора Бекбулатов Фархад Бауржанович 74-39-00 754 f.bekbulatov@mz.gov.kz
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Ниғмитуллаева Ару Саясатқызы  74-32-81 754 ai.mahambetova@mz.gov.kz
 Ақпараттық технологиялар басқармасы  Управление информационных технологий
Бас сарапшы Главный эксперт Дәулетбек Әділбек Жарқынұлы 74-34-63 1120 a.dauletbek@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Мелдебай Бауыржан Асқарұлы 74-31-52 750 b.meldebay@mz.gov.kz 
 Ақпараттандыру саясаты басқармасы  Управление политики информатизации
басқарма басшысы руководитель управления Исентаева Баян Бисембаевна 74-34-38 754 b.isentaeva@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Егизбаева Руслана Тельмановна  74-33-57 754 r.egizbaeva@mz.gov.kz 
бас сарапшы Главный эксперт Махметова Арайлым Аябековна 74-33-57 754 a.makhmetova@mz.gov.kz
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді үйлестіру және автоматтандыру басқармасы Управление координации и автоматизации государственных услуг
Басқарма басшысы Руководитель управления Ахмадиева Гулнур Куанышевна  74-34-32 751 g.akhmadieva@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Биктурганова Асель Серкалиевна 74-36-29 751 a.bikturganova@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Сейтмагамбетова Шаукиш Аманжоловна 74-31-52 751 sh.seitmagambetova@mz.gov.kz
Ғылым және адами ресурстар департаменті  Департамент науки и человеческих ресурсов (ДНЧР)
Департамент директоры Директор департамента Сыдыкова Сауле Ильясовна 74-25-07 1014 s.sydykova@mz.gov.kz
Департамент директорының орынбасары Заместитель директора Кусаинова Арман Сайлавбековна 74-30-14 1011 a.kusainova@mz.gov.kz 
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству   74-35-09 1011  
Статистик Статистик Султанова Зауреш Балгожиновна 74-32-04 1008 z.sultanova@mz.gov.kz
  Медициналық білім беру басқармасы  Управление медицинского образования 
басқарма басшысы руководитель управления Сатершинова Жанара Елшибековна   74-32-39 1016 zh.satershinova@mz.gov.kz 
Сарапшы Эксперт Шалаганова Тогжан Жомартовна 74-32-39 1016 t.shalaganova@mz.gov.kz 
Медициналық ғылым және жаңа технологиялар басқармасы  Управление медицинской науки и новых технологий
Басқарма басшысы Руководитель управления Аукенов Нурлан Ерденьович 74-30-14 1011 n.aukenov@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Саркенова Анар Сериковна 74-32-04 1008 a.sarkenova@mz.gov.kz 
  Адами ресурстарды дамыту және менеджмент басқармасы  Управление развития человеческих ресурсов и менеджмента
Басқарма басшысы Руководитель управления Ажгалиева Ильянур Каирсапиевна 74-31-79 1008 i.azhgalieva@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Наурызбаева Асель Амангельдиевна 74-32-28 1008 a.nauryzbaeva@mz.gov.kz 
Сарапшы Эксперт Бокебаева Роза Маратовна 74-31-93 1008 ro.bokebaeva@mz.gov.kz
Сарапшы Эксперт Жолжанова Назира Усеновна 74-32-28 1008 n.zholzhanova@mz.gov.kz
Мейіргер ісін дамыту басқармасы  Управление развития сестринского дела
бас сарапшы Главный эксперт Кайдаулов Мухтар Кенжебекович      
Қаржы департаменті  Департамент финансов (ДФ)
Департамент директоры Директор департамента Абдикаримова Динара Абдрахмановна 74-30-29 1023 d.abdikarimova@mz.gov.kz 
Департамент директорының орынбасары Заместитель директора Досмаилова Айгуль Бейсембековна 74-39-07 1013 ai.dosmailova@mz.gov.kz 
Департамент директорының орынбасары Заместитель директора-главный бухгалтер Саркулова Лейла Кусаиновна 74-31-88 1013 l.sarkulova@mz.gov.kz 
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Мұятова Гульжайна Сәбитқызы 74-32-33 1020 g.muyatova@mz.gov.kz
Іс жүргізу бойынша инспектор  Статистик Мусажанова Акмарал Абылайкановна 74-32-17 1020 a.musazhanova@mz.gov.kz
Бюджетті жиынтық жоспарлау басқармасы Управление сводного планирования бюджета
басқарма басшысы руководитель управления Назарова Дана Какимовна 74-31-54 1022 d.nazarova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Кедельбаева Жазира Тобылбаевна 74-31-57 1022 zh.kedelbaeva@mz.gov.k
Бас сарапшы Главный эксперт Карибекова Жансая Ержановна 74-31-57 1022 zh.karibekova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Шакенбаев Талгат Серикович  74-31-54 1024 t.shakenbayev@mz.gov.kz
Сарапшы эксперт Искакова Самал Канатовна  74-31-57 1022 s.iskakova@mz.gov.kz 
Қаржылық міндеттемелердің орындалуын бақылау басқармасы  Управление контроля исполнения финансовых обязательств
Басқарма басшысы Руководитель управления Арынова Бибихан Айтбаевна 74-32-14 1020 b.arynova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Дуйсенова Сания Аманжоловна 74-32-14 1020 s.duisenova@mz.gov.kz  
Сарапшы Эксперт Дюсимбина Айнагуль Бекмурзиновна 74-32-14 1024 a.dyusimbina@mz.gov.kz 
Бюджеттік бағдарламаларды мониторингілеу басқармасы Управление мониторинга бюджетных программ
Басқарма басшысы Руководитель управления Уразалинова Алия Экеблановна 74-37-30 1024 a.urazalinova@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Сұлтан  Анар Тулегеновна 74-37-30 1024 a.olzhagulova@mz.gov.kz 
 Бухгалтерлік есепке алу және жиынтық есептілік басқармасы  Управление бухгалтерского учета и сводной отчетности
  Руководитель управления Омарова Раушан Жанибековна 74-28-27 1018  
Бас сарапшы Главный эксперт Долина Лейла Рамазановна 74-34-84 1018 l.dolina@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Аскарова Гульсум Жумабаевна 74-34-84 1018 g.askarova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Закенова Анар Закеновна 74-32-00 1018 a.zakenova@mz.gov.kz 
Денсаулық сақтауды қаржыландыру саясаты басқармасы Управление политики финансирования здравоохранения
Басқарма басшысы Руководитель управления  Шуйнишева Акмарал Ажгереевна 74-32-17 1024 a.shuinisheva@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Айтенова Асемгуль Талгатовна 74-32-17 1024 a.aitenova@mz.gov.kz
бас сарапшы Главный эксперт Сарбаева Мадина Шаймуратовна 74-32-17 1024 m.sarbaeva@mz.gov.kz
Мемлекеттік сатып алу және активтер департаменті  Департамент государственных закупок и активов (ДГЗА)
Департамент директоры Директор департамента Байжуманова Айман Токеновна 74-29-77 1003 a.baizhumanova@mz.gov.kz 
Департамент директорының орынбасары Заместитель директора Дусипов Нурбек Назарбаевич 74-28-70 1002 n.dusipov@mz.gov.kz
Басқарма басшысы заместитель директора Аубакиров Алишер Асанханович 74-36-28 1120 a.aubakirov@mz.gov.kz
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Джуманова Салтанат Кенжебековна 74-39-65 1001 s.dzhumanova@mz.gov.kz 
Шаруашылық меңгерушісі Завхоз Кунанбаева Айым Ганиевна 74-32-06 1120 a.kunanbaeva@mz.gov.kz 
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру басқармасы  Управление организации государственных закупок
Басқарма басшысы Руководитель управления  Зекенова Ұлдана Серікқызы 74-36-98 1018 u.zekenova@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Сахов Жасулан Мухитович 74-36-98 1001 zh.sakhov@mz.gov.kz 
Сарапшы Эксперт Темірлан Сұлтан Мұратбекұлы 74-33-93 1001 s.temirlan@mz.gov.kz
Мемлекеттік активтер және ведомстволық бағынысты ұйымдармен жұмыс басқармасы  Управление государственных активов и работы с подведомственными организациями
Басқарма басшысы Руководитель управления Утельбаев Асет Амангельдинович 74-31-62 1002 a.utelbaev@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Ұзақбаева Ақмарал Шыңғысқызы  74-32-05 1002 a.uzakbaeva@mz.gov.kz 
бас сарапшы Главный эксперт Дюсенбаева Айнур Нургалиевна 74-35-93 1002 a.dyusenbaeva@mz.gov.kz
бас сарапшы Главный эксперт Тагаев Нурлан Ермуканович 74-35-93 1002 n.tagaev@mz.gov.kz 
Сарапшы Эксперт Жуматаев Ербол Кадырбаевич 74-39-68 1002 e.zhumataev@mz.gov.kz
Қызметті ұйымдастыру және материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы  Управление организации деятельности и материально - технического обеспечения
Бас сарапшы Главный эксперт Мухамбетжанов Анвар Каирханович 74-36-28 1120 a.mukhambetzhanov@mz.gov.kz 
Заң департаменті  Юридический департамент (ЮД)
Департамент директоры Директор департамента Тұрмағанбет Талғат Әділханұлы 74-30-15 1019 t.turmaganbet@mz.gov.kz 
Департамент директорының орынбасары Заместитель директора Клышпаев Динмухамед Гайдарович 74-39-05 1029 d.klyshpaev@mz.gov.kz 
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Ыбырайымова Шынар Турдыкуловна 74-32-66 1030 sh.ibraimova@mz.gov.kz
Құқықтық сараптама басқармасы  Управление правовой экспертизы
Басқарма басшысы Руководитель управления Мынбаев Маханбет Бахытжанович 74-27-45 1030 m.mynbaev@mz.gov.kz
сарапшы Эксперт Оразбек Серікболсын Есіркепұлы 74-35-01 1030 s.orazbek@mz.gov.kz
Құқықтық талдау және талап-арыз жұмысы басқармасы  Управление правового анализа и претензионно-исковой работы
Басқарма басшысы Руководитель управления Оралов Сержан Бауыржанович 74-32-42 1029 s.oralov@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Абилхаиров Жасулан Турсунович 74-36-01 1029 zh.abilkhairov@mz.gov.kz
бас сарапшы Главный эксперт Рысбекова Арайлым Рысбековна   74-35-01 1030 a.rysbekova@mz.gov.kz 
Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы   Управление правового обеспечения
басқарма басшысы руководитель управления Жанбурчинов Еслбай Абаевич 74-35-82 1030  
Сарапшы Эксперт Жұманбаев Әлібек Күмісбекұлы 74-35-82 1030 a.zhumanbaev@mz.gov.kz
Персоналды басқару департаменті  Департамент управления персоналом (ДУП)
Департамент директоры Директор департамента Баймагамбетова Эльмира Шатыбаевна 74-30-24 1042 e.baimagambetova@mz.gov.kz
Директордың орынбасары Заместитель директора Мырзалиева Гунимжан Джахангеровна 74-32-99 1042 g.myrzalieva@mz.gov.kz 
Іс жүргізу бойынша инспектор  Инспектор по делопроизводству Ідіріс Әнел Есмухамбетқызы 74-36-86 1044 a.idiris@mz.gov.kz
Статистик Статистик Буламбаева Гульжан Турсынгалиевна 74-36-86 1044 g.bulambaeva@mz.gov.kz
Мемлекеттік қызмет персоналын дамыту басқармасы Управление развития персонала государственной службы
Басқарма басшысы Руководитель управления Айсагалиева Жаныл Амангельдиновна 74-28-18 1044 zh.aisagalieva@mz.gov.kz
Бас сарапшы Главный эксперт Айменова Меруерт Булегеновна 74-38-50 1044 m.aimenova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Досжанова Айгуль Тулегеновна 74-28-18 1044 a.doszhanova@mz.gov.kz 
Бас сарапшы Главный эксперт Тен Ольга Владимировна 74-38-50 1044 o.ten@mz.gov.kz 
бас сарапшы Главный эксперт Альбеков Данияр Калымжанович 74-36-86 1120 d.albekov@mz.gov.kz
 Ведомстволық бағыныстағы ұйымдармен жұмыс басқармасы Управление по  работе с подведомственными организациями
Бас сарапшы Главный эксперт Коккузова Дана Калимулаевна 74-32-45 1042 d.kokkuzova@mz.gov.kz

 

Инфографика

Статусты анықтау

Денсаулық сақтауды цифрландыру

"Денсаулық туралы" Кодексінің жобасын талқылау

Мобильді нұсқа RSS Сайт картасы